1000 câu trả lời về Deadpool nếu bạn chưa biết lão bựa nhân này là ai

Thứ ba, 22/05/2018 | 14:29

Nếu chưa từng xem 'Deadpool' nghe danh thánh bựa đã lâu nhưng thực tình thì chưa hiểu về anh lắm, thì đây, anh cho ra một video tự kể về chính con người của mình, để ai đó qua đường cũng có thể biết Deadpool anh là ai. Cao tay quá!

Tự động phát