Cây ăn thịt?

Thứ ba, 22/05/2018 | 10:35

Những loài thực vật ăn thịt côn trùng là do tiến hoá để thích nghi với môi trường khắc nghiệt chúng đang sinh sống.

Tự động phát