''Cổng địa ngục'' ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ hai, 13/05/2019 | 09:56
Vào ngày tế lễ, các thầy tu sẽ dẫn bò đực đến 'cánh cổng địa ngục'. Con vật liền gục chết nhưng thầy tu lại trở ra an toàn. Vì sao lại như vậy?
Tự động phát