Hết ''Sóng gió'', Jack và K-IDM chán đời lại đi bộ đội

Thứ năm, 05/09/2019 | 09:13
Lại là Jack và K-ICM với hình ảnh anh bộ đội quen thuộc đây cả nhà ơi.
Tự động phát