Hy hữu tại Trung Quốc: Bé 2 tuổi ngã từ tầng 17 xuống đất, đứng ngay dậy đi tiếp

Thứ sáu, 03/08/2018 | 17:56