Trấn Thành bị xúc phạm và mạt sát khi kêu gọi giúp đỡ người nghèo

Thứ sáu, 07/06/2019 | 13:36